sierfoto boven sierfoto midden sierfoto beneden

Welkom bij de Stichting Afrika Projecten!

Belangrijke mededeling:

Per 1 januari 2014 is de Stichting Afrika Projecten in liquidatie. Nieuwe projecten worden per die datum niet meer opgezet. Deze site blijft nog in de lucht tot medio 2014. Voor de achtergronden over het waarom de Stichting wordt opgeheven gaat u onder de link Bestuur in de brief aan de donateurs.

Hartelijk welkom op onze site. Stichting Afrika Projecten houdt zich al ruim 40 jaar bezig met kleinschalige projecten in Oostelijk Afrika, die direct en heel concreet gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid en leefomstandigheden van de inwoners van het platteland, de rurale gebieden. Samenwerking met de lokale bevolking staat daarbij voorop.

Meer over onze activiteiten in het verleden kunt u hier lezen. De laatste jaren ligt de focus vrijwel geheel op waterprojecten, zoals het boren van putten en het vervolgens plaatsen van eenvoudige waterpompen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeenschappen zelf betrokken zijn bij het tot stand komen en in stand houden van de projecten. Dat vraagt om kleine investeringen van hun kant, financieel en door het bijdragen in de vorm van arbeid, en om technische voorzieningen, die door de plaatselijke bevolking zelf gemaakt en onderhouden kunnen worden. Zo is het geld van onze donateurs snel en op veel plaatsen effectief en is de duurzaamheid van onze hulp gewaarborgd. .

Die kleinschaligheid, scherpe kostenbeheersing en focus op wat, waar en hoe we dingen doen, leiden ertoe, dat van elke aan ons toevertrouwde euro meer dan 90% daadwerkelijk wordt gebruikt voor het doel waarvoor u die aan ons wenst te geven: het verschaffen van schoon drinkwater op plekken waar er de grootste behoefte aan is

De Stichting Afrika Projecten heeft tot 1 januari 2014 de ANBI status. Dit kunt u controleren op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/. De Stichting is gevestigd te Leusden